Algemene voorwaarden van Computerhulp Emmen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. De algemene bepalingen zijn van toepassing op alle klanten van Computerhulp Emmen.
 2. Op de overeenkomsten tussen Computerhulp Emmen en de klant, waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de offerte van Computerhulp Emmen door de klant is geaccepteerd.

Artikel 3 – Kosten

 1. De klant betaalt ongeacht de reparatieduur een vast bedrag dat door de klant geaccepteerd is.
 2. Wanneer blijkt dat het apparaat niet gerepareerd kan worden of de klant ziet voor de aanvang van de reparatie af van de reparatie, dan betaalt de klant alleen de onderzoekskosten van €15,-
 3. Wanneer de klant gedurende de reparatie de opdracht wenst te annuleren, dan moet de klant alsnog de op de pakbon vermelde reparatiekosten betalen.
 4. De klant betaalt contant of met iDeal. De betaling is inclusief BTW.

Artikel 4 – Ontvangst- en opdrachtbon

De ontvangst- en opdrachtbon vermeldt in ieder geval de omschrijving van het probleem of de opdracht en de te verrichte werkzaamheden. Tevens dient de ontvangst- en opdrachtbon als bewijs van de overeenkomst tussen de klant en Computerhulp Emmen.

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

 1. Bij afgifte van een apparaat vraagt Computerhulp Emmen indien nodig naar de inloggegevens om het apparaat te kunnen testen. De klant moet hier toestemming voor geven en is niet verplicht om de inloggegevens te delen.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de correcte gegevens aan Computerhulp Emmen.
 3. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de pakbon zijn omschreven.

Artikel 6 – Niet afgehaalde apparaten

Wanneer het apparaat opgehaald kan worden, dan wordt de klant hierover telefonisch geïnformeerd. Wanneer de klant onbereikbaar is na drie pogingen verspreid over vijf werkdagen, dan wordt de klant per brief geïnformeerd. Neemt de klant binnen 3 maanden na het versturen van de brief geen contact op met Computerhulp Emmen, dan heeft Computerhulp Emmen het recht om het apparaat te verkopen en te leveren aan een derde. Computerhulp Emmen mag het door de klant aan ons verschuldigde bedrag verhalen op de opbrengst van deze verkoop. Als de verkoopopbrengst het door de klant aan Computerhulp Emmen verschuldigde bedrag overtreft, dan rust op Computerhulp Emmen de verplichting het saldo, indien mogelijk, aan de klant te voldoen.

Artikel 8 – Reparatiebon en garantie

 1. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangende onderdelen. 
 2. Na ontvangst van het gerepareerde apparaat heeft de klant drie maanden recht op garantie en gaat in wanneer het gerepareerde apparaat door de klant is ontvangen. De reparatiebon geldt ook als bewijs van de garantie. De garantie is alleen van toepassing op de onderdelen die gerepareerd zijn. Schade door toedoen van de klant vallen buiten deze garantie. Op schoonmaak- en onderhoudsbeurten, evenals op reparaties verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld.
 3. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde apparaat dezelfde problemen terugkeren, doet Computerhulp Emmen een opgave voor de prijs voor een nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van het probleem worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
 4. Computerhulp Emmen is niet aansprakelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie van de fabrikant.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Computerhulp Emmen is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het apparaat, de toebehoren en accessoires, alsmede schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het apparaat weer ophaalt of ontvangst en dit bevestigd heeft door middel van een handtekening.
 2. Computerhulp Emmen heeft een inspanningsverplichting namen de klant, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de klant onredelijke verwachtingen heeft over de werking van het apparaat na de reparatie.
 3. Wanneer Computerhulp Emmen wel aansprakelijk is, dan is dat alleen door nalatenschap aan onze kant.
 4. Na ontvangst van het apparaat dient de klant binnen veertien dagen schriftelijk kenbaar te maken dat er gebreken zijn.
 5. Computerhulp Emmen is niet verantwoordelijk voor het verlies van data op het apparaat.
 6. Computerhulp Emmen is niet aansprakelijk voor schade die opgelopen is als gevolg van overmacht.

Artikel 10 – Identiteit

 1. Computerhulp Emmen is gelieerd aan Amaze Media BV. AmazeMedia BV is bij de KvK ingeschreven onder het nummer 73664952.
 2. Computerhulp Emmen is gevestigd aan de Minister Kanstraat 62 te Emmen. (postcode is 7811 GR)
 3. Computerhulp Emmen is telefonisch te bereiken op: 0591-245555
 4. Computerhulp Emmen is per email te bereiken op: info@computerhulpemmen.nl

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Computerhulp Emmen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Mocht er een geschil zijn tussen Computerhulp Emmen en een klant, dan wordt deze beslecht door een rechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Copyright 2021 Computerhulp Emmen. Laatst bijgewerkt: 30 maart 2021

Scroll Up
0
×

Hallo!

Klik op een van onze vertegenwoordigers hieronder om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@computerhulpemmen.nl

× Hoe kunnen we u helpen?
Skip to content