Wanneer kwaliteit het belangrijkst is, gaan we graag ook transparant om met onze klachtenregeling, zodat u altijd de beste help krijgt! Ook als u niet direct tevreden bent of we onverhoopt een steekje hebben laten vallen.

We leggen op dit moment de laatstse hand aan onze procedures en komen er dan ook bij u op terug in maart 2021 op deze pagina.

0
Skip to content